Özgörüş

Belirlenen hedefler ve ilkeler doğrultusunda Üniversitemizde eğitim ve öğretim altyapısına yürürlükteki kanun ve mevzuatlar çerçevesinde uhdesindeki kamu kaynaklarını kullanarak kalitenin artması yönünde destek sağlamaktır.