Misyon

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı olarak talepler doğrultusunda gerçekleşebilecek ihtiyaçları en ekonomik biçimde ve en kısa sürede en üst seviyede fayda sağlayabilecek şekilde gidermek için kurulmuştur. Şeffaflığı ve eşitliği ön planda tutan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı "Kamu Kaynağını etkin, ekonomik ve verimli" kullanmayı prensip olarak kabul etmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çeşitli birimlerinden gelen taleplerini ve genel ihtiyaçlarını (personel servis, tüm birimler bina ve çevre temizlik hizmeti, yerleşkeler güvenlik hizmeti vb.) önem sırasına ve bütçe durumuna göre karşılamaya çalışmaktadır.