Özgörev

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı "Kamu Kaynağını etkin, ekonomik ve verimli" kullanmayı prensip olarak kabul etmiş olup Üniversitemizin birimlerinden gelen talepleri ve genel ihtiyaçlarını önem sırasına ve bütçe durumuna göre karşılamaya çalışmaktadır.