Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

Başkanlığın harcama yetkisi alanında olan tüm tüketime yönelik sarf malzemeleri, dayanıklı tüketim malzemelerini ve makine teçhizatların (var olan satın alınan ve bağış yapılan) taşınır işlemlerinin kayıt altına alınması, izlenmesi işe merkez ambar stoklarının takibinin yapılması.